Nebim V3 Versiyon Yenilikleri


Nebim V3ün Nisan 2014 versiyonu, ERP ve e-fatura yenilikleri ve düzenlemeleri ile birlikte, aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığından Yazılım Uyumluluk Onayı almış bir uygulama olan Nebim V3 E-Defteri de sunuyor.

Bu versiyonda öne çıkan yenilikler ve düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • E-Defter uygulaması,

 • Çok şubeli firmalar için e-fatura seri numarası takip kolaylığı,

 • Muhasebede VUKun öngördüğü şekilde e-defter formatına uygun muhasebe fişi oluşturulması,

 • Set (takım) ürün birleştirme ve çözme işlemlerinde yeni özellikler tanımlanabilmesi ve birim maliyetlerin kolay takip edilmesi,

 • İndirim kampanyası, indirim çeki ve puan tanımlamaları ve uygulamalarını daha da pratikleştiren düzenlemeler,

 • Mağaza kasiyer iskontolarında yetkiye bağlı, SMS tabanlı, iskonto oranının anlık onaylanabilmesi,

 • Alım, satım, sevkiyat süreçlerinde yer alan fişlerde, muhasebe fişinde, dâhili stok hareketleri fişlerinde ekran düzeninin kullanıcı tarafından özelleştirilebilmesi,

 • Firmaların Nebim V3 güncellemelerini kendi sunucuları üzerinden kullanıcılarına otomatik yapabilmeleri,

 • Fiyat listesi oluşturma sihirbazlarına eklenen yeni opsiyonlarla farklı hesaplama yöntemleri,

 • ERP, STORE, POS ve MOBİLe eklenen yeni raporlar ve programlar.


Yeni versiyonu yüklemek ve daha fazla bilgi almak için;

 • NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması olan firmalar ve uyarlama projeleri devam etmekte olan firmalar, Nebim V3ün yeni versiyonunu yüklemek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler.

 • NebimExtra anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyon ve NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.

 

Nebim V3 ERP Yenilikleri

Genel

 • Alım, satım, sevkiyat süreçlerindeki yer alan fişlerde, muhasebe fişinde, dâhili stok hareketleri fişlerinde ekran düzeninin kullanıcı tarafından özelleştirilebilmesi sağlandı. Hem başlık bölümünde istenilen düzenleme yapılabilir ve kullanılmayan alanlar kaldırılabilir hem de satırlar bölümünde kullanılmayan alanlar kaldırılabilir veya sıralaması değiştirilebilir. Yalnız bu düzenleme yapılırken zorunlu alanların kaldırılmamasına dikkat edilmelidir.

Başlık bölümünde yapılan düzenleme kart ekranlarındaki ile aynı şekilde yapılacaktır.

Ekran Versiyon


Satırlar bölümünde ise tablo üzerinde kaldıracak kolonlar kolon başlığı fare ile tutup aşağıya bırakılarak kaldırılır, yerleri değiştirilecek kolon başlığı fare ile tutularak sağa ve sola sürüklenerek istenilen yere bırakılır. İstenilen düzenleme bittikten sonra başlık alanından açılan bağlı menü açılarak Görünümü Kaydet seneği tıklanır. Eğer düzenleme iptal edilmek istenirse aynı menüden İlk Durumuna Getir seçeneği ile düzenleme iptal edilir.


Ekran Versiyon

 • İlk Geçiş için Winnerdan Tüm Datayı Aktar programına Taksitli satış kullanan firmalarda, ön ödemeli sipariş kullanılmıyorsa detaylı fatura ve bakiye aktarımlarının yapılması sağlandı. Ön ödemeli sipariş kullanılıyor ise hala eskisi gibi yalnızca devir olarak aktarım yapılabiliyor.

 • İnternet Üzerinden Döviz Kurlarını Yükleme Sihirbazına Romanya Merkez Bankası eklendi. Böylece döviz alınabilir merkez bankası sayısı dokuza çıkmış oldu.

Ekran Versiyon


 • Nebim V3 güncellemelerinin yapılmasını kolaylaştırmak amacı ile yenilikler yapıldı. Genel parametrelere Güncelleme Parametreleri Adlı yeni bir grup geldi. Buraya program açılışında otomatik güncelleme isteniyor ise Açılışta Güncellemeleri Otomatik Yükle seçeneği işaretlenmeli ve güncellenmiş dosyaların bulunduğu ağdaki dizinin yeri Güncelleme Dizinine girilmelidir.

Ekrarn Versiyon


Bu parametre aktif olduğunda kullanıcılar Nebim V3 ERP üzerinde oturum açtıklarında eğer güncel dosyalar varsa aşağıdaki ekran karşılarına gelecek ve isterlerse güncelleme yapabileceklerdir.

Ekran Versiyon

 • V3 de oluşan hatalar sırasında ekrana gelen hata ekranı güncellendi ve kolaylaştırıldı. Daha önce hata penceresinde kopyalama yapılamıyordu. Ayrıca hatanın e-mail atılması ve diske kaydedilmesi de kolaylaştırıldı.

Ekran Versiyon

 • Nebim V3 ERP ana ekrana programdan çıkmadan başka bir oturum açabilmek için oturumu kapat seçeneği eklendi.

Ekran Versiyon


Muhasebe, Finans, Personel Ücretleri

 • Döviz hareketi yapılacak ve yapılamayacak hesapları ayırt edebilmek için Muhasebe Hesap Kartı üzerine Dövizli Hareketlere İzin Ver şeklinde yeni bir seçenek ilave edildi. Bu seçenek işaretlenmemiş hesaplara dövizli işlem yapılamayacak. Entegrasyondan gelen muhasebe kayıtlarına bu seçeneğe göre döviz kaydı işlenecektir.

Muhasebe Hesabı

 • Postada gecikmiş masraf veya alış faturaların beyanname dönemi geçtiğinde beyan edilebilmesi için Faturalar üzerine Muhasebe Kayıt Tarihi adlı yeni bir tarih ilave edildi. Bu alan varsayılan olarak Fatura tarihi ile aynı tarih olarak set edilmektedir. Eğer yukarıdaki durum oluşmuş ise kullanıcı muhasebeye kaydedilecek tarihi manuel olarak değiştirmelidir. Artık faturalar muhasebeye bu tarih alanı baz alınarak işlenecektir.

 • İş ortakları tarafından kullanılması istenmeyen Masraf kodlarının ayarlanabilmesi için Masraf kartı üzerine İş Ortağı Şirketlerinde Kullanıma Açık seçeneği eklendi. Mevcut masraflar acık olarak set edildi.

 • Excel Dosyasından Hesap Planı Al ve Excel Dosyasına Hesap Planı Gönder programları ilave edildi.

 • Excel Dosyasından Muhasebe Fişlerini Al ve Excel Dosyasına Muhasebe Fişlerini Gönder programlarına yeni ilave edilen alanlar eklendi. Ayrıca Excel Dosyasından Muhasebe Fişlerini Al programına, Fişlere Yeniden Numara Ver seçeneği ilave edildi. Bu seçenek farklı uygulamalardan alınan fişlerin, mevcut fiş numaralarının sıralanması bozmadan doğru numara alması için kullanılmalıdır.

 • Müşterilerden alınan Garanti mektuplarında, Cari hesabın varsa alt müşterisinin de tanımlanabilmesi sağlandı.

 • Tevkifatlı Faturalarının Muhasebe Entegrasyonunda, tevkif edilecek KDVyi farklı iki hesapta tutmak isteyenler için KDV Tevkifatı Muhasebe Hesabı tanımlamalarına Tevkif Edilen İndirilecek KDV adlı yeni bir hesap tanımlama alanı eklendi.

 • Vergi İstisnası 405 (ihracatı bu dönemde gerçekleşen indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV farkı) olan faturalarda ÖTV varsa ÖTV için Tecil Edilebilir ÖTV adlı yeni bir hesap tanımlama alanı eklendi.

 • İndirimler ile Sıfır tutarlı kesilen faturalar daha önce muhasebeye işlenmiyordu, bu faturaların muhasebe fişlerinin oluşması sağlandı. Bu işlem için iskonto muhasebe hesaplarının tanımlanmış olması gerekmektedir.

 • Fiyat farklarının maliyet dönemi geçtikten sonra gelmesi durumunda bu fiyat farkının devreden envantere yansıtılması için Fişlerde Maliyet Düzenle menüsüne Maliyet Düzenle - Dönem Sonu Devreden Envanter Kayıtları adlı yeni bir program ilave edildi. Buradan yansıtılan fiyat farkları Maliyet ve Karlılık Düzenlemelerini Muhasebeye İşle programı aracılığı ile muhasebeye işlenecektir.

 • Personele Banka Üzerinden Yapılan Ödemler programına Personele AGİ Ödemesi adında yeni bir ödeme tipi eklendi. Bankaya Ücret / Avans Bilgilerini Gönder programında Asgari Geçim İndirimi Gönder  seçildiğinde oluşacak banka fişinde de bu ödeme tipi set edildi.

 • Kıdem Tazminatı Bordrosu Ödeme bölümüne Diğer Günlük verilecek Kazanç adı ile bir alan açıldı buraya girilen rakam kıdem gün ile çarpılarak tazminat tutarına eklenecektir.

 • Vergi Dairesi tanımlanabilen alanlara Mersis numaralarının da tanımlanması sağlandı. Bu alan şimdilik yalnızca raporlama amaçlı kullanılacaktır.

 • Kredi Kartı Tipi tanımlamaları düzenlendi. Kredi Kartı tiplerine Kart Tipi tanımlaması açıldı. Kredi Kartı tipi tanımlanırken:

 1. Banka Kredi Kartıdır

 2. Banka Kartıdır (ATM Kartı-Debit Card)

 3. Banka Üzerinden Geçen Diğer Banka Kartıdır (Yurt İçi)

 4. Banka Üzerinden Geçen Diğer Banka Kartıdır (Yurt Dışı)

Seçenekleri seçilebilecek. Daha önceki benzer özellikler kaldırıldı. Bu özellikler banka POSları ile entegrasyon işlemlerinde kullanılacaktır.

Kredi Kartı Tipi


Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri

 • Tedarikçi Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazına Ortalama Satın Alma Fiyatından Fiyat listesi oluşturma seçeneği ilave edildi.

 • Tedarikçi Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazı seçeneklerine yeni bir opsiyon konularak oluşan fiyat listesinin Ürünün İkinci Birim Cinsinden oluşması sağlandı.

 • Satış Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazına Satılan Malın Maliyeti (Hesaplanan maliyet fiyatı) ve dönemini seçerek fiyat listesi oluşturabilme seçeneği eklendi.

 • Satış Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazı  seçeneklerine yeni bir opsiyon konularak oluşan fiyat listesinin Ürünün İkinci Birim Cinsinden Oluşması sağlandı.

 • Satış Fiyat Grubuna Tutarlara Vergi Dâhildir seçeneği eklendi. Böylece yeni fiyat listesi girilirken seçilen fiyat grubu üzerinden  Tutarlara Vergi Dâhildir seçeneği ne seçilmiş ise otomatik olarak fiyat listesinin Tutarlara Vergi Dâhildir seçeneğine geliyor.

 • Faturalaştır (Otomatik) ile toplu faturalama yapıldığında bir müşteri için birden fazla fatura oluşuyor ise, fatura sıra numaralarının müşteri bazında sıralanması sağlandı. 

 • Masraf Dekontları programına İade işlemi eklendi.

 • Lojistik firmaları ile entegre çalışan firmaların kullanımı için Lojistik Firmasına Tedarikçiye Yapılacak İadeleri Bildir adlı yeni bir bildirim programı eklendi.

 • Sabit Kıymet Kartı İle Sabit Kıymet Alım Faturası eşleştirildi. Artık Sabit kıymet amortisman bilgileri maliyet değeri alanındaki seçilen faturalarda silme veya değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.

 • Nebim V3 Mobil üzerindeki fiş girişlerinde Diğer sekmesinde Fiş Açıklamasını altına Dâhili Açıklamanın da girilmesi sağlandı.

 • Nebim V3 ERP Mobil ve Nebim V3 STORE Mobil ekranlarına Fatura (Önceki Süreçler İle Birlikte) Programı ekledi.

 • Rezervasyon, Sevk Emri, İrsaliye, Fatura Otomatik programlarında filtre sonucu gelen satırlarda miktar sahasına kullanıcının müdahale edebilmesi sağlandı.

 • Onaylanmış bir teklifin onayını kaldıracak programlar ilave edildi.

 • Satış süreçlerine Paketlerin Otomatik İrsaliyesini Oluşturan programlar ilave edildi.

 • Toptan Satış faturalarında koçan ve seri numarası faturaya başlamadan önce girildiğinde sıra numarasında atlama yaşandığından, koçan ve seri numarasının bundan böyle faturayı kaydetme aşamasında girilebilmesi sağlandı.

 • Önceki versiyonda eklenen, bir kullanıcının bir fişi değiştirmek için çağırdığında o kullanıcının kullanımına alınması ve diğer kullanıcıların aynı fişi çağırarak fişi değiştirmesini engellemek için koyulan uygulamanın devamında kullanılmak üzere Bırakılmamış Fişleri Yönet adlı yeni bir program eklendi. Bu program ile herhangi bir sebepten kullanıcının fişi tamamlayıp bırakmayarak kendi kullanımında kalmış fişleri toplu halde kullanıma alınması için kullanılacaktır.

Ekran Versiyon

Ekran Versiyon


 • Nebim V3 Mobil üzerindeki fiş girişlerinde fişteki satırları barkod okutularak eksiltme seçeneği eklendi. Madde sekmesinde Sil seçeneği işaretlenip barkod okutulduğunda, miktarı 1 olan bir satır varsa bu satir siliniyor, eğer miktar 1den büyük ise bir azaltılarak satır güncelleniyor.

Ekran Versiyon

 • ASN - Tedarikçi Ön Sevk Bildirimi başlık ekranı konuya göre yeniden düzenlendi ve yeni alanlar eklendi:

 1. Konteyner Tipi

 2. Çıkış Ülkesi (Vergiye Tabi Ülke)

 3. Brüt ağırlık

 4. Net ağırlık

 5. Toplam Hacim (CBM)

 6. Ücrete tabi ağırlık (CHW)

Ekran Versiyon

 • Müşteri doğrulama (OTP SMS) ve genel SMS gönderimleri için iki farklı kullanıcı hesabı kullanan firmalarda Müşteri Doğrulama ve Genel SMS gönderimi için kullanıcı bilgilerinin ayrı girilebilmesi sağlandı. Bunun için Şirket Parametrelerine Anlık SMSler İçin Servis Sağlayıcı parametresinin girileceği bir alan ilave edildi.

Ekran Versiyon


Maddeler, Ürün Yönetimi

 • Set (Takım) ürünler üzerinde yeni özellikler tanımlandı. Bundan böyle Set (Takım) ürünün bir ana özelliği olacak ve içerik oluşturulurken bu ana özelliğe göre oluşması sağlanacak.

Bu özelliklere göre İçerik:

 • Herhangi bir ürün; yani herhangi bir ürün veya içindeki varyantlardan içerik oluşturulabilir

 • Tek ürün; yani verilen ürüne ait varyantlardan içerik oluşturulabilir

 • Tek renk; yani verilen renk varyantlarındaki ürünlerden içerik oluşturulabilir

 • Lot; yani bir ürün lot kodu verilerek sadece bu lot içindeki varyantlardan içerik oluşturulabilir

Bu özellik sayesinde o set nasıl bir özelliğe sahiptir anlaşılabilmekte ve ona göre rapor hazırlanabilmektedir.

Ekran Versiyon

 • Set (Takım) Oluşturma ve Çözme işlemleri için daha önce sair sarf ve sair üretim dâhili hareketleri kullanıyordu. Bu işlemler için yeni dâhili işlem kodları tanımlandı. Set (Takım) çözme işlemindeki maliyet sorunları giderildi.

 • Set (Takım) Oluşturma Sihirbazı adında yeni bir program eklendi. Bu sihirbaz ile envanteri veya bir fişteki rakamları temel alarak toplu halde set (takım) ürün oluşturma olanağı sağlanmış oldu.

Ekran Versiyon


 • Bir üründe aşağıdaki şekilde  iki farklı birim cinsi tanımlanmış ise fatura ve siparişte 2. birim cinsinde miktarı 1. birim cinsinde bağımsız hesaplamıyor. Mutlaka çevrim yapıyordu. Eğer bu şekilde sabit bir çevrim yok ise serbest olarak ikinci miktar girilebilmesi için ürün kartı üzerine Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken seklinde bir seçenek eklendi. Bu seçenek işaretli ürünlerde ikinci miktar otomatik hesaplanmıyor kullanıcı tarafından serbest olarak verilebiliyor. Bu seçenek özellikle Halı gibi metrekare olarak satılan ürünlerde, her bir âdet halının farklı metrekare cinsinden miktarını girebilmeyi ve ikinci miktara göre fiyatı daha rahat kullanabilmeyi sağlamış oldu.

Ekran Versiyon

 • Ürün ve Malzemelerin dokümanlarını saklamak için ürün ve malzeme bazında dizin açma seçeneği eklendi. Ana dizinin parametresi, Genel Parametrelerden, Ürün ve Malzeme Doküman Dizini alanından tanımlanacaktır.

Servis ve Destek

 • Destek Talep Formu yetkileri eklendi.

 • Destek Talep Formu girişinde Tamir ve Tadilat seçeneklerine ilave olarak İnceleme destek tipi ilave edildi.

 • Nebim V3 POS, Servis Ve Destek menüsünün altındaki seçeneklerin kullanıcı bazında POS ara yüzüne eklenebilmesi ve kaldırılabilmesi sağlandı.

 • Tamir, tadilat sonuçlarının girilebileceği Servis Sonuç Mektubu adlı yeni bir dokuman ilave edildi. Merkezde tanımlanabilecek bu dokuman mağazadan dökülerek müşteriye verilebilecektir.

Ekran Versiyon


E-Fatura

 • V3de oluşturulan E-Faturaların Seri Numaraları tek seri numarası üzerinden takip ediliyordu. Bu durum birden fazla şubesi olan firmalarda şube bazında seri numarasının doğru takip esilmesini güçleştiriyordu. Ayrıca hatalı kesilen bir fatura henüz gönderilmeden silinirse atlayan sıra numarası problemi ortaya çıkıyordu. Bu sakıncaları gidermek için oluşan e-faturalara seri numarası oluştuğu anda değil gönderirken verecek seklinde sistem değiştirildi. Burada ayrıca birden fazla Seri kullanabilmekte artık mümkün olacak. Bundan sonra e-faturalar da günlük olarak gönderilecektir.

Ekran Versiyon

Ekran Versiyon

 • E-faturalar, henüz entegratör firmaya veya GIB portaline gönderilmemiş ise değiştirilebilmesi için gerekli ilaveler yapıldı.

 • Bazı entegratör firmalar e-fatura seri numaralarını kendileri verebiliyor. Bu sistemi tercih etmek seri numarası takibi ile uğraşmak istemeyen firmalar için parametrelere E-Fatura Seri Numarası Entegratör Firma Verecek seçeneği ilave edildi. Bu seçenekte entegratör firmaya seri numarasız olarak faturalar gönderilecek, entegratör seri numarası verdiğinde fatura üzerindeki seri numarası bu seri numarası ile güncellenecektir.

Kampanyalar

 • Varsayılan olarak verilen kampanyalar yenilendi. Tutar ve % indirimler tutar kuralından alacak şekle getirildi Bundan böyle Anında İndirim kampanyalarında tutar kuralı vermek zorunlu olacaktır. Tutar Kuralı tablosuna Girilen Değerlerin Katlarını Kullan adlı yeni bir alan eklendi. Kampanya kuralları bu seçeneği tanıyacak şekilde çalışacak hale getirildi. Ayrıca İndirim Kazandıran Ürünlere İndirim Yapılmasın adlı yeni bir parametre eklendi. Bu yeni kampanyaların kodları değiştirildi.

Ekran Versiyon

 • Anında indirim kampanyalarında bir müşteriye bu kampanyayı Yalnızca Bir Kez Uygulansın özelliği eklendi. 

 • Tutar Kuralının katlarına göre İndirim Çeki ve Puan kullandırmak işleminin tutar kuralı ile yapılması sağlandı.

 • İndirim çeki ve Puan tipinde, daha önce eklenen özelliğin tersi olarak Öncelik Ve Avantaja Bakmadan Kullanılsın seçeneği eklendi

 • Pesin Satış sureci için Sipariş Bazlı Faturalarda Kampanya Uygulanmasın Parametresi eklendi. Bu parametrenin seçimi evet ise, Perakende Siparişi Fatura edilirken kampanya uygulanacaktır.

 • Tutar kuralı üzerine, maksimumum ve minimum tutar dilimlerini katlarının kolay belirlenmesi amacı ile Girilen Değerlerin Katlarını Kullan seçeneği eklendi.

Ekran Versiyon

 • Kampanya doğrulama parolaları daha önce Excelden alınabiliyordu. Parolaların otomatik olarak oluşturulabilecek Kampanya Doğrulama Parolası Oluşturma Sihirbazı adlı yeni bir program ilave edildi. Bu programda parolalar Barkod kullanılarak veya Rastgele sayılar ile oluşturulabiliyor.

Ekran Versiyon

Nebim V3 POS Yenilikleri

 • Satış işleminin sonunda toplama yapılan indirimlere yeni özellikler geldi. Daha önce indirim yaparken indirim nedeni seçiliyor ve buraya yapılan indirim tutarı kasiyer olan kullanıcının yetkisi dâhilinde indirim yapılabiliyordu. Bu versiyonla birlikte seçilen indirim nedenine göre farklı yetkiler tanımlanabilecek ve bu tanımlar mağaza bazında yapılacaktır.


 • Kasiyer Yetkisi Dâhilinde - Bu seçenek daha önceki seçenek ile aynı çalışacaktır

 • SMS ile Doğrulama Yapılacak - Bu seçenekte tanımlanan yetkiye bir parola SMS ile gönderilecek ve bu kişi mağazayı arayıp parolayı kasiyere söyleyecek ve indirim ancak parola doğrulandığında yapılabilecektir.

 • Parola Girilecek - Bu mağaza müdürlerine tanınan indirimlerde kullanılabilecektir. Kasiyer parolası hariç ikinci bir parola daha gerektiren indirimler için kullanılabilecektir.


Ekran Versiyon


 • Mağaza parametrelerine Fatura Seri Numarası Barkod İle Okutularak Verilecek parametresi eklendi. Bu parametre evet olduğunda dökülecek fatura üzerindeki barkod okutularak fatura seri numarasının girilebilmesi sağlandı.

 • NebimV3 POS ile IPOS (Inter) yazar kasa ile entegre çalışması sağlandı. Bu seçenek için Pos Terminali Ayarlarında Pos Modu IPOS(INTER) seçilmelidir.


Ekran Versiyon


 • Taksitli Satış sürecinde kullanmak üzere Taksit Tutarı Yuvarlama Basamağı parametresi ilave edildi.

 • Perakende satışlarda kullanmak üzere, süreç parametrelerine Fiyat Kontrol Sistemi Aktif şeklinde yeni bir seçenek ilave edildi. Bu seçenek perakende fiyat kontrolü için firmanın kendine özel bir minimum fiyat politikasının perakende içerisine yerleştirilmesi için kullanılacaktır. Bu parametre için özel formülün belirlenmesi ve talep edilmesi durumunda geliştirme ekibi tarafından yapılacaktır.

 • Taksitli Satış Siparişi, Sipariş Düzenle ekranından müşteri ekstresine ulaşma sağlandı.

 • Taksitli Satış müşterilerinin kefil bilgilerinde Bekârlık Soyadı alanı aktif edildi.

 • Taksitli Satış Erken Ödeme iskontosunun tutar olarak girilerek, yüzdesinin hesaplanması sağlandı

 • Taksitli Satışta, Teslim Tarihi Belirtilmemiş ürünlerde girilen teslim tarihinin alt satırlara kopyalanması sağlandı. Ayrıca Teslim Tarihi değiştir programına siparişte birden fazla satır var ise Girilen Teslim Tarihi Tüm Ürünlere Uygulansın seçeneği eklendi.

 • Özel Taksitli Satış Müşterilerinde kullanılmak üzere yeni parametreler ilave edildi:

 • Gecikmiş Borcu Olan VIP Müşterilere Satış Yapılabilir

 • Gecikmiş Borcu Olan VIP Müşterilere Vade Farkı Uygulanmasın

 • Taksitli ve peşin satış iadesi Yeniden Dök programlarına kredi çeki dökme seçeneği eklendi.

 • Taksitli Satışta, Taksitleri değiştirme yetkisine sahip kasiyerler için Fiş yetkilerine Maksimum Ortalama Vade Gün Ötelemesi parametresi ilave edildi. Bu yetki ile ödeme planı ayarlanırken taksitlerin ileri tarihlere ötelenmesine sınır getirilebilir. 

 • Kullanıcı uyarı ekranında uyarıların en yeni tarihliden başlayarak tarih sırasında ekrana gelmesi sağlandı.

 • Sipariş satırlarında girilen Satır Açıklamalarının ürün adının yanında listelenmesi sağlandı

 • Taksitli Satış sevk emri girilirken teslimatçı kodu belirlenebilmesi sağlandı.

 • Bir indirim Çeki tipi birden fazla kampanyada aktif olduğunda karıştırılmaması için, satış ekranında indirim çeki kullanırken indirim çekinin kampanya adı listelendi.

 • Sipariş açıklamalarının mutlaka girilmesini isteyenler için yeni parametreler ilave edildi

  1. Siparişlerde Açıklama Girmek Zorunlu

  2. Siparişlerde Satır Açıklaması Girmek Zorunlu

 • Banka pos cihazı bağlı PCler için, cihazdan yapılan işlemlerin Nebim V3 POS ara yüzünden yapılabilmesi için bir menü ilave edildi. 

Ekran Versiyon

Nebim V3 E-Defter Uygulaması - Yeni Uygulama

 • Muhasebe sisteminde resmi defterlerin kâğıda basılması yerine elektronik ortamda saklanması çerçevesinde ortaya çıkan E-Defter uygulaması, bu versiyon ile birlikte Nebim V3 ERP içinde tam kapsamlı olarak desteklenmektedir. Bu konu kapsamında Nebim V3 ERP muhasebe, finans ve diğer muhasebe ile bağlı kayıtlarda önemli ilaveler yapılmıştır.

E-Defter İçin Uyumluluk Kuralları

 • Muhasebe hesap planı oluşturulduktan sonra bu hesaplara hareket girildikten sonra ana (kebir) hesap kodlarında, muavin hesap kodlarında (Hesap kodu) veya adlarında (açıklamasında) değişiklik yapılmamalıdır.

 • E-Defter oluşturulup beratlar GIB Portaline gönderdikten sonra, söz konusu ay için, herhangi bir değişiklik, silme veya ilave kaydı kesinlikle yapılamaz.

 • Yevmiye maddesi kaydı:

 1. Çek Makbuz

 2. Fatura

 3. Müşteri Sipariş Belgesi

 4. Satıcı Sipariş Belgesi

 5. Senet 

 6. Navlun

İşaret ediyorsa, bu kayıtta mutlaka Belge Tarihi (Document Date) ve Belge Numarası (Document Number) bilgisi yer almalıdır. Bu kavramlardan farklı belge durumunda ise Mutlaka Belge tipi belirtilmeli ve yine Belge Tarihi (Document Date) ve Belge Numarası (Document Number) bilgisi yer almalıdır.

 • Çek ve Senet kayıtlarında Belge Numarası olarak Çek ve Senet numarası kastedilmektedir. Bordro numaraları belge numarası olarak kabul edilmez. Bu nedenle Çek ve Senet işlemlerinde tek tek çek ve senet numarası belirtilerek kayıt oluşturulmalıdır.

 • Faturalarda Belge Numarası, e-faturalarda e-fatura numarası, diğerlerinde fatura seri ve seri numarası kaydı olacaktır. Dolaysı ile Perakende satışlar dâhil her bir fatura için ayrı yevmiye kaydı oluşturulmadır. Örneğin, Günlük satışlar şeklinde tek bir Yevmiye maddesi kaydı olamaz. 

 • Kasa tahsil ve tediyede Belge Tipi Makbuz olarak işlenip her bir makbuz numarası ayrı kayıt olarak hem kasa hesabına hem de karşı hesaba işlenmelidir. 

 • Belge tipi, Belge Tarihi (Document Date) ve Belge Numarası (Document Number) borçlu hesapta belirtilmiş ise mutlaka alacaklı hesapta da belirtilmiş olmalıdır. Yani bir yevmiye maddesi kaydı içerisinde borçlu ve alacaklı hesaplarda belirtilmiş olan bu üç alana göre borç ve alacak eşit olmalıdır.

 • Yevmiye maddesinin dayandığı işlem bir ödemeye dayanıyor ise mutlaka Ödeme Yöntemi belirtilmelidir. Örneğin bankadan bir ödeme yapıldığında Ödeme Yöntemi alanının Banka olarak yer alması beklenmektedir. Kasadan olduğunda Nakit, çek olduğunda Çek, senet olduğunda Senet, kredi kartı olduğunda Kredi Kartı olarak belirtilmelidir.

 • Yani bir yevmiye maddesi kaydı içerisinde Ödeme Yöntemi belirtilmiş ise Ödeme Yöntemine göre borç ve alacak eşit olmalıdır. Örneğin bir fatura Nakit ile ödenmiş ise bütün satırlarında Ödeme Yöntemi Nakit olarak belirtilmelidir. Eğer kısmi olarak Nakit ve Senet ile ödenmiş ise aynı satıra iki farklı ödeme yöntemi yazılamayacağı için fatura ayrı, nakit ayrı, senet ayrı yevmiye maddeleri olmalıdır.

E-Defter Uyumluluk Kurallarına Uygun Muhasebe Datası Oluşturma

E-Defter kullanıcılarını aşağıda sıralanan kurallara uymalıdır. Şirket Parametreleri programına yeni ilave edilen E-Deftere Tabidir parametresi işaretlendiğinde, Nebim V3 ERP sistemin bu kurallara uyulmasını sağlar.

Ekran Versiyon


 • Muhasebe Finişlerine, bu kapsamda yeni alanlar ilave edildi:

Belge Tipi: Satırlarda eğer yevmiye maddesine kaynak teşkil eden kayıt bir belgeye dayanıyor ise Belge Tipi alanının seçilmelidir. Açılış ve kapanış işlemleri gibi belge olmaksızın girilen fişlerde Belgeye Dayalı Değil seçeneği seçilmelidir.

Ekran Versiyon


Kayıtlı belgeye dayanan bir Belge tipi seçilmiş ise Belge tarihi ve Belge Numarası alanlarının mutlaka girilmesi istenir.

Ekran Versiyon


Ödeme Yöntemi: Yevmiye maddesinin dayandığı işlem bir ödemeye dayanıyor ise Ödeme Yöntemi alanının doldurulması gerekmektedir. Herhangi bir ödeme içermiyorsa bu alan kullanılması zorunlu değildir.

Ekran Versiyon


Yevmiye maddesi içinde eğer Belge Tipi, Belge Numarası, Belge Tarihi ve Ödeme yöntemi bazında borç / alacak eşit değilse fiş kaydedilmesine izin verilmez.

Ekran Versiyon


E-Defter uygulamasında Yevmiye sıralama kurallarına da ilaveler geldi. Genel Muhasebe menüsüne E-Defter İşlemleri adlı yeni bir alt menü eklendi. E-Defter oluşturulacak dönemlerde artık Resmi Defterler menüsündeki sıralama ve defter işlemleri kullanılmayacaktır.

Ekran Versiyon


 • E-Defter uygulamasında Fişlere Yevmiye Numarası ve E-Defter Numarası Ver programı ile Yevmiye numaraları verilir. Bu program seçilen Ay ve Yıl aralığındaki kaydedilmiş fişlere yevmiye numarası veren program aynı zamanda aşağıdaki kontrolleri yapar:

  1. Önceki ay için e-defter oluşturulmuş mu?

  2. Seçilen ay dönemi için daha önce e-defter beyanı yapılmış mı?

  3. Fişlerde herhangi bir sıra numarası, borç alacak hatası yapılmış mı?

Program, Kontrollerden hatasız geçilir ise seçilen Ay ve Yıl aralığındaki fişlere yevmiye madde numarası verir ve ekrana bir özet bilgisini çıkartır.

Bundan sonraki E-Defter işlemleri aşağıda anlatılacak Nebim V3 E-Defter uygulamasından devam edilecektir.

Ekran Versiyon

Nebim V3 E-Defter Uygulaması

1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, elektronik defter (e-defter) oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmak zorundadır. Nebim V3 E-Defter uygulaması gereklilikleri yerine getirmiş ve uyumluluk onayını almıştır ve e-Defter Uygulaması Uyumlu Yazılımların Listesinde yayınlanmıştır. ( http://www.edefter.gov.tr/web/guest/uyumlu-programlar )

Nebim V3 E-Defter Hazırlama ve Beyan Süreci

Nebim V3 E-Defter programına oturum açılır. Nebim V3 ERPnin Muhasebe kayıtlarının bulunduğu sunucuya, Program Kullanıcı Grubu, Kullanıcı Adı ve Şifre sorularak oturum açılır.

Ekran Versiyon

Oturum açıldıktan sonra uygulama ekrana açılır.

Ekran Versiyon


Parametreler bölümünde e-defter hazırlanacak İşletmenin bilgileri, SM/SMMM/YMM bilgileri, mali dönem bilgileri ve defter dosyalarının arşivleneceği kayıt dizini girilir.

Ekran Versiyon

e-İmza Ayarları bölümünden e-imza yapabilmek için akıllı kart ve sertifika bilgileri ayarlanır.

Ekran Versiyon

Zaman Damgası Ayarları ile zaman damgasının alınacağı adres ve şifreler belirlenir.

Ekran Versiyon

Verileri Oluştur bölümünde, Nebim V3 ERP’nin Muhasebe kayıtlarının bulunduğu sunucu ile bağlantı kurularak “Defter Verisi” e-defter şema kayıtlarına uygun hale getirilerek e-defter tablolarına alınır. Oluşan verilerin doğruluğu kontrol edilir. Hata var ise hatalı kayıtlar listelenerek tekrar veri oluşturulması istenir. Hatalı kayıt yok ise verilerin doğru bir şekilde oluşturulduğu verilerin doğrulandığı mesajı ile işlem tamamlanır. Böylelikle Büyük Defter ve Yevmiye Defteri verileri oluşturulmuş olur ve dip toplamlarının kullanıcıya listelenmesi sağlanır.

Ekran Versiyon

Veriler oluştuktan sonra ekrana bir veri raporu gelir. Hem büyük defter için hem de yevmiye defteri için ekranda özet bir rapor çıkar.

Ekran Versiyon

Defter Oluştur bölümünde önce Parametrelerde belirtilen Kayıt yoluna Vergi No/Defter Yılı/Defter Ayı eklenerek uygun dizin oluşturulur. Daha sonra bu dizine, önceden oluşturulmuş ve hata kontrolünden geçmiş olan verilerden, e-defter XML dosyaları (Yevmiye ve Büyük Defter) oluşarak mühürlenir.

Ekran Versiyon

Kıst Defter Oluştur bölümünde denetleme durumunda Denetçi tarafından henüz ay tamamlanmadan cari ay için defter istendiğinde kullanılır. Bu bölümde verilen ayın hangi gününe ve yevmiye numarasına kadar defter oluşturulacağı seçilir. Kıst defter oluşturulduğunda ay kapatılmaz ve buna dair kullanıcıya uyarı verilir.

Ekran Versiyon

Defter Beratı Oluştur bölümünde, önceden oluşturulmuş e-defter XML dosyaları (Yevmiye ve Büyük Defter) için berat oluşturulur. Burada dosyalar şema ve şematron kontrolünden geçirilir. Berat dosyaları Parametrelerde belirtilen Kayıt yoluna Vergi No/Defter Yılı/Defter Ayı/YaratilanBerat adlı dizine oluşturulur.

Zaman Damgası Kullan seçeneği Defter Beratlarının GİB portaline bildirilmesi için web sitesine erişim yapılamadığı durumlar için kullanılır.

Ekran Versiyon

Onaylanmış Beratı Kabul et bölümünde, GIB portaline yüklenmiş ve GIB tarafından mühürlenerek gönderilmiş dosyalar seçtirilir ve bu dosyalar arşivdeki gönderilmiş berat dosyaları ile karşılaştırılır. Dosya boş değil ise ve herhangi bir hata durumu ile karşılaşılmaz ise Parametrelerde belirtilen Kayıt yoluna Vergi No/Defter Yılı/Defter Ayı/Onaylanan Berat dizinine arşivlenir.

Ekran Versiyon

Belge Görüntüle bölümünde oluşan Büyük Defter, Yevmiye Defteri, Oluşturulan ve GİB tarafından onaylanıp indirilen Berat Dosyaları görüntülenebilir.

Ekran Versiyon

Defter Görüntüleyici ile görüntülenen örnek bir Büyük Defter Beratı

Ekran Versiyon

Yeni Eklenen Rapor ve Programlar

V3 ERP, Store Ve Mobil Uygulamalara Eklenen Rapor ve Programlar Listesi:

Uygulama

Menu

Alt Menu

Program Adı

Detay

ERP Ayarlar Lokasyon Parametreleri Perakendende PARO İle Entegrasyon Parametreleri  
ERP Ayarlar Veri Al/Gönder Özel Tablolara Veri Girişi  
ERP Ayarlar Yetkiler

Bırakılmamış Fişleri Yönet

 
ERP Ayarlar Yetkiler T.C. Kimlik Numarası Sorgulama Kullanıcısı Tanımla  
ERP Depo Yönetimi Depo Excel Dosyasından Depo Stok Seviyelerini Al  
ERP Depo Yönetimi Raporlar Ürün Envanter Raporu - Seri Numarası Bazında Rapor
ERP Depo Yönetimi Set (Takım) İşlemleri Set (Takım) Oluşturma Sihirbazı  
ERP Dış Ticaret İhracat İşlemleri İrsaliye - Paketler  
ERP Dış Ticaret İhracat İşlemleri Paketleri Faturalaştır (Otomatik)  
ERP Dış Ticaret Teklifler Onaylanmış Müşteri Adayına Satış Teklifinin Onayını Kaldır (İhracat)  
ERP Dış Ticaret Teklifler Onaylanmış Satış Teklifinin Onayını Kaldır (İhracat)  
ERP Finansman Yönetimi E-Fatura İşlemleri E-Fatura Gelen Kutusu Kontrol Raporu Rapor
ERP Finansman Yönetimi E-Fatura İşlemleri E-Fatura Giden Kutusu Kontrol Raporu Rapor
ERP Finansman Yönetimi E-Fatura İşlemleri E-Fatura Seri Numaraları  
ERP Genel Muhasebe E-Defter İşlemleri E-Defter İçin Hatalı Fişler Raporu Rapor
ERP Genel Muhasebe E-Defter İşlemleri Fişlere Yevmiye Numarası ve E-Defter Sıra Numarası Ver  
ERP Genel Muhasebe Fişlerde Maliyet Düzenle Maliyet Düzenle - Dönem Sonu Devreden Envanter Kayıtları  
ERP Genel Muhasebe Satılan Malın Maliyeti Maliyet Tutarı Olmayan Dahili Hareketler Rapor
ERP Genel Muhasebe Satılan Malın Maliyeti Maliyeti Eksiye Düşüren Fişler Rapor
ERP Genel Muhasebe Satılan Malın Maliyeti Tutarı Olmayan Alış Faturaları Rapor
ERP İnsan Kaynakları İş Başvuruları Excel Dosyasından İş Başvurularını Al  
ERP Mağazaların Yönetimi Mağazaya Transfer İrsaliye - Paketler  
ERP Satın Alma Satın Alma Kodlamaları Konteyner Tipi  
ERP Satın Alma Teklifler Onaylanmış Satın Alma Teklifinin Onayını Kaldır (İthalat)  
ERP Satın Alma Teklifler Onaylanmış Satın Alma Teklifinin Onayını Kaldır (Masraf)  
ERP Satın Alma Teklifler Onaylanmış Satın Alma Teklifinin Onayını Kaldır (Toptan)  
ERP Satın Alma Teklifler Teklif Kontrol Listesi (Konsinye) Rapor
ERP Satın Alma Toptan Alış Lojistik Firmasına Tedarikçiye Yapılacak İadeleri Bildir  
ERP Satış & Pazarlama Bayi Satışları İrsaliye - Paketler  
ERP Satış & Pazarlama Bayi Satışları Paketleri Faturalaştır (Otomatik)  
ERP Satış & Pazarlama Konsinye Sevkler İrsaliye - Paketler  
ERP Satış & Pazarlama Konsinye Sevkler Onaylanmış Satış Teklifinin Onayını Kaldır (Konsinye Satış)  
ERP Satış & Pazarlama

Teklifler

Onaylanmış Müşteri Adayına Satış Teklifinin Onayını Kaldır (Toptan)  
ERP Satış & Pazarlama Teklifler Onaylanmış Satış Teklifinin Onayını Kaldır (Toptan)  
ERP Satış & Pazarlama Toptan Satışlar İrsaliye - Paketler  
ERP Satış & Pazarlama Toptan Satışlar Paketleri Faturalaştır (Otomatik)  
ERP Ürün Yönetimi Optik Per. Ürünleri Kare Kod Oluştur ve Etiket Yazdır  
ERP Ürün Yönetimi Ürünler Ürün Ekstresi - Seri Numarası Bazında Rapor
ERPMOBIL Satış & Pazarlama Paketleri Faturala Bayi Satış Paketlerini Faturala  
ERPMOBIL Satış & Pazarlama Paketleri Faturala İhracat Paketlerini Faturala  
ERPMOBIL Satış & Pazarlama Paketleri Faturala Konsinye Satış Paketlerini Faturala  
ERPMOBIL Satış & Pazarlama Paketleri Faturala Mağazaya Transfer Edilecek Paketleri Faturala  
ERPMOBIL Satış & Pazarlama Paketleri Faturala Toptan Satış Paketlerini Faturala  
ERPMOBIL Satış & Pazarlama Toptan Satışlar Fatura - Önceki Süreçler İle Birlikte  
STORE Toptan Satış Toptan Satışlar Onaylanmış Satış Teklifinin Onayını Kaldır (Toptan)  
STOREMOBIL Envanter Yönetimi Ürün Topla - Paketle Peşin Satış Paketlerini Fatura Et  
STOREMOBIL Satış & Pazarlama Hızlı Sipariş ve Rezerve (C&C) Fatura - Önceki Süreçler İle Birlikte